Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Zarządzenie nr 87 / 2020 Burmistrza Brzeska z dnia 7 kwietnia 2020r.
2020-04-20 11:16
2
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-04-17 15:05
3
Komisja Gospodarki Finansowej
2020-04-17 15:03
4
Zarządzenie Burmistrza Brzeska
2020-04-10 14:12
5
Obwieszczenie burmistrza
2020-04-07 12:47
6
„Budowa centrum logistycznego na działce nr ew. 841/3 zlokalizowanej w m. Jasień, gmina Brzesko woj. małopolskie”.
2020-04-02 14:25
7
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 31.03.2020r.
2020-04-02 9:43
8
Nieruchomości do dzierżawy
2020-03-27 14:55
9
Lokale do wynajmu
2020-03-27 11:38
10
XX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2020-03-20 11:21
11
Ogłoszenie o naborze
2020-03-19 11:17
12
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2020-03-18 16:47
13
Budowa zbiornika na biogaz o objętości 700 m3
2020-03-18 11:38
14
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-03-13 18:25
15
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego
2020-03-13 14:16
16
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2020-03-12 14:11
17
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
2020-03-12 14:09
18
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych
2020-03-12 13:11
19
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2020-03-10 8:25
20
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – mały grant LKS „OLIMPIA” Bucze
2020-03-09 11:49
21
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2020-03-09 10:36
22
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
2020-03-09 10:02
23
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
2020-03-06 12:33
24
Ogłoszenie o konkursie
2020-03-05 16:49
25
Budowa centrum logistycznego w Jasieniu
2020-03-04 15:30
26
Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki
2020-02-28 15:43
27
Budowa podziemnego, podjezdniowego zbiornika na terenie istniejącej stacji paliw płynnych CMC Spółka z o. o. z/s w Brzesku
2020-02-24 13:10
28
Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska
2020-02-24 12:40
29
XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2020-02-21 11:29
30
Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego”
2020-02-19 15:38
31
Przetarg na najem lokalu w RCK–B w Brzesku przy Placu Targowym 10
2020-02-13 15:57
32
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2020-02-12 10:50
33
Zespół hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, komunikacyjną.
2020-02-12 10:48
34
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2020-02-12 9:27
35
Budowa hali produkcji wieczek „L2019”
2020-02-11 14:45
36
Ogłoszenie wyniku konkursu
2020-02-11 14:44
37
Ogłoszenie wyników konkursu
2020-02-11 14:39
38
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-02-10 12:01
39
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2020-02-10 11:29
40
Posiedzenie Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
2020-02-07 16:43
41
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY
2020-02-06 11:48
42
Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap
2020-02-04 15:44
43
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2020-02-03 10:58
44
Obwieszczenie – Budowa centrum logistycznego
2020-01-31 10:49
45
Obwieszczenie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska
2020-01-29 13:03
46
Obwieszczenie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki
2020-01-29 12:59
47
Wyniki konkursu
2020-01-27 17:47
48
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2020-01-21 16:04
49
Do wynajmu kawiarenka w RCKB
2020-01-21 15:29
50
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020
2020-01-21 15:14