Inne Instytucje

Sejmik Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, Kraków
tel. 12/6303410 fax. 6303409

Małopolski Urząd Wojewódzki – placówka w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, Tarnów
tel. 14/6963200 fax. 14/6214078

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Głowackiego 51
tel. 14/6633111 fax. 14/6632343

Urząd Skarbowy
ul. Królowej Jadwigi 16, Brzesko
tel. 14/6632055 fax. 14/6630842

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Piłsudskiego 19, Brzesko
tel. 14/6630546 fax. 14/6630522

Posterunek Celny w Brzesku
ul. Solskiego 9, Brzesko
tel. 14/6862280

Prokuratura Rejonowa
ul. Szczepanowska 23, Brzesko
tel. 14/6630543 fax. 14/6630740

Komenda Powiatowa Policji
ul. Szczepanowska 5, Brzesko
tel. 14 66 26 222 lub 997  faks: 14 66 26 244
e-mail: sekretariat@brzesko.policja.gov.pl

Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Kościuszki 68, Brzesko
centrala: 14/6621000 fax.14/6621145
e-mail. szpital@spzoz-brzesko.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Okocimska 44, Brzesko
centrala: 14/6630743

Nadleśnictwo Brzesko
ul. Łany 6, Bochnia
centrala: 14/6124121

Powiatowy Zarząd Dróg w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, Brzesko
tel. 14/6631221 fax. 14/6630141

Poczta Polska Urząd Pocztowy Brzesko 1
ul. Kościuszki 5, Brzesko
Tel: 14 663 12 83

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Mickiewicza 1, Brzesko
tel. 14/6630217 fax. 14/6632146

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kazimierza Wlk. 48, Bochnia
tel. 14/6152958