Rewitalizacja Gminy

loga_unijne

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.


Projekty Rewitalizacyjne

 ———————————————————————————————–

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 wraz z procesem konsultacji i partycypacji społecznej.

konsultacje

 ———————————————————————————————–

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko. Pełna treść ogłoszenia

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Brzeska z dnia 12 stycznia 2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022.

Obwieszczenie Burmistrza Brzeska w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do sporządzenia Programu Rewitalizacji

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko

RAPORT z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Brzesko do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY BRZESKO

Raport z  badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych   (tzw. problemowych) obszarów   Gminy Brzesko – pdf

 

———————————————————————————————–

slajd

———————————————————————————————–

BIULETYN nr 1/2016

BIULETYN nr 2/2016

BIULETYN nr 3/2016

BIULETYN nr 4-5/2016

Biuletyn nr 6-7/2016

———————————————————————————————–

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Brzesko!

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów gminy.

Pobierz i wypełnij ankietę do 15 czerwca 2016 roku.