Plany Odnowy Miejscowości

Plany Odnowy Miejscowości są swego rodzaju mini – strategiami poszczególnych sołectw. Plany są zatwierdzanie uchwałami Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach oraz uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku. Uchwalenie tych dokumentów wynika z wymogów stawianych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 13 (PROW). Poniżej Plany Odnowy Miejscowości dla:

Jasienia

Mokrzysk

Szczepanowa

Wokowice