Profil Zaufany

Aby uzyskać profil zaufany należy:

– założyć konto na www.epuap.gov.pl
– złożyć wniosek o profil zaufany
– potwierdzić dane w punkcie potwierdzającym.

USTAWA
z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Art.  20c.  [Podmioty potwierdzające profil zaufany ePUAP]
2.  Funkcję punktu potwierdzającego pełni:
1) konsul;
2) naczelnik urzędu skarbowego;
3) wojewoda;
4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Punktem potwierdzającym w Brzesku jest URZĄD SKARBOWY W BRZESKU, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 16, 32-800 BRZESKO