Wspieraj Lokalnie

Projekt Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych skierowany do organów administracji samorządowej, umożliwiający efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.
Cel – wspieranie samorządów i lokalnych OPP
Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. W projekcie jednostki samorządowe otrzymują możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych, jednocześnie gwarantując sobie wzrost przychodów podatkowych.

Rozlicz PIT w Brzeskuw Brzesku
Przekaż 1% w Brzeskuw Brzesku

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.