Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
4 / 2020. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Brzesko w roku 2020.
nadprogowy - wolna ręka
w trakcie
2020-04-09 11:00
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3 / 2020. Usługa doradztwa podatkowego świadczona dla Urzędu Miejskiego w Brzesku w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości.
podprogowy - nieograniczony
w trakcie
2020-03-23 11:30
2020-04-01 10:00
2020-04-01 10:10
2 / 2020. Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2020.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2020-03-10 10:00
2020-03-25 09:00
2020-03-25 09:10
1 / 2020. Remont odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego na działkach 1946/5 i 1946/6 w Brzesku.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2020-02-25 12:20
2020-03-11 09:00
2020-03-11 09:10


Zobacz przetargi 2019r.>>