Jednostki Organizacyjne

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Brzesko ul. Wiejska 12
tel. 14 68 650 02, e-mail: biuro@sportbrzeski.pl
Dyrektor – Marek Dadej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Brzesko ul.Mickiewicza 21
tel. 14 66 324 19, fax. 14 66 307 05
e-mail: mops@brzesko.pl
Dyrektor – Bogusława Czyżycka -Paryło

Miejski Ośrodek Kultury
Brzesko ul.Kościuszki 7
tel. 14 68 496 60 e-mail: kultura@mok.brzesko.pl
Dyrektor – Małgorzata Cuber

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Brzesko pl.Targowy 10
tel. 14 66 312 02,  14 68 645 50 e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl
Dyrektor – Karina Legutek