Apele i Oświadczenia

———————————————2020

O P I N I A Nr XX/3/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  25 marca 2020 roku  dotycząca działań Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Brzesku  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju.
———————————————2019

Apel Nr IV/2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. „ STOP MOWIE NIENAWIŚCI”

———————————————2018

Apel Nr III/1/2018  w sprawie   nie używania materiałów pirotechnicznych szczególnie w noc sylwestrową.

———————————————2017

Apel Nr XLI/4/2017 z dnia 8 sierpnia o wsparcie finansowe dla młodego mieszkańca gminy Brzesko

———————————————2016

Apel Nr XXIV 2/2016   w sprawie wystąpienia do Sejmu i Marszałka województwa Małopolskiego o zmianę granic RTGOK

———————————————2014

Apel Nr LIII (16)2014   w sprawie podjęcia działań przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Apel Nr LIII (17)2014 w sprawie podjęcia działań przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Oświadczenie Nr LIII (18)2014 w sprawie interpretacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku „Osiedle Jagiełły” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej XXVI/180/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r;

———————————————2013

Apel Rady Miejskiej w Brzesku XXXVIII(12)2013 z 2013-06-26

Apel Rady Miejskiej w Brzesku XXXVIII(13)2013 z 2013-06-26

Apel Rady Miejskiej w Brzesku XXXVIII(14)2013 z 2013-06-26

———————————————2012

Oświadczenie Rady Miejskiej dot. obiektu Komendy Straży i Policji – 10.12.2012r.

Apel Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: ograniczania skutków bezrobocia i zwiększenia środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Apel Nr XIX/6/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 stycznia 2012 r. do Ministra Sprawiedliwości, w sprawie utrzymania obecnej struktury Sądu Rejonowego w Brzesku.

———————————————2011

A P E L z dnia 23 listopada 2011 r. skierowany do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego „o nie likwidowanie filialnej Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku”.

Zjazd z autostrady do drogi krajowej nr 4: apel, pismo przewodnie, opinia

———————————————2010

Apel z dnia 28.04.2010r. (pobierz)

———————————————2008

Apel z dnia 30.12.2008r. w sprawie podwyżki cen wody i kanalizacji (pobierz)

———————————————2007

Apel z dnia 28.11.2007r. (pobierz)