Strategia Rozwoju

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2015 – 2022

„Strategia Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2015-2022” określa cele, kierunki i działania do stworzenia Gminy zrównoważonego rozwoju, atrakcyjnego, przyjaznego mieszkańcom, inwestującym i odwiedzającym, szanującego swoją historię i środowisko naturalne.

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRZESKO