Skład Rady

Maria Kądziołka
Przewodnicząca Rady Miejskiej

e-mail: przewodniczaca@rada.brzesko.pl, m.kadziolka@rada.brzesko.pl

dyżury: piątek od 7.30 do 9.30

Barbara Borowiecka

e-mail: b.borowiecka@rada.brzesko.pl

 Franciszek Brzyk

e-mail: f.brzyk@rada.brzesko.pl

Ewa Chmielarz-Żwawa

e-mail: e.chmielarz-zwawa@rada.brzesko.pl

Rafał Cichoński
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

e-mail: r.cichonski@rada.brzesko.pl

Marcin Ciurej

e-mail: m.ciurej@rada.brzesko.pl

Jadwiga Dadej

e-mail: j.dadej@rada.brzesko.pl

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

e-mail: p.duda@rada.brzesko.pl

Barbara Górczewska

e-mail: b.gorczewska@rada.brzesko.pl

Marek Górski

e-mail: m.gorski@rada.brzesko.pl

Leszek Klimek
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

e-mail: l.klimek@rada.brzesko.pl

Maria Kucia
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

e-mail: m.kucia@rada.brzesko.pl

Adam Kwaśniak

e-mail: a.kwasniak@rada.brzesko.pl

Anna Lubowiecka
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

e-mail: a.lubowiecka@rada.brzesko.pl

Zbigniew Łanocha

e-mail: z.lanocha@rada.brzesko.pl

Karol Mróz

e-mail: k.mroz@rada.brzesko.pl

Bogusław Sambor
Przewodniczący Komisji Finansowej

e-mail: b.sambor@rada.brzesko.pl

Jarosław Sorys

e-mail: j.sorys@rada.brzesko.pl

Kamil Trąba
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: k.traba@rada.brzesko.pl

Bartłomiej Turlej
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu

e-mail: b.turlej@rada.brzesko.pl

Adrian Zaleśny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

e-mail: a.zalesny@rada.brzesko.pl