Komisje Rady

Komisja Gospodarki Finansowej     plan pracy

 1. Bogusław Sambor – przewodniczący komisji
 2. Barbara Borowiecka
 3. Franciszek Brzyk – wiceprzewodniczący komisji
 4. Leszek Klimek
 5. Jarosław Sorys

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa     plan pracy

 1. Leszek Klimek – przewodniczący komisji
 2. Zbigniew Łanocha
 3. Marcin Ciurej
 4. Bogusław Sambor
 5. Kamil Trąba – wiceprzewodniczący komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu     plan pracy

 1. Bartłomiej Turlej – przewodniczący komisji
 2. Barbara Górczewska
 3. Franciszek Brzyk
 4. Karol Mróz
 5. Piotr Duda

Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji     plan pracy

 1. Rafał Cichoński – przewodniczący komisji
 2. Marek Górski
 3. Jadwiga Dadej
 4. Bartłomiej Turlej
 5. Adrian Zaleśny – wiceprzewodniczący komisji

Komisja Rewizyjna    plan pracy

 1. Piotr Duda – przewodniczący komisji
 2. Barbara Borowiecka
 3. Anna Lubowiecka
 4. Jarosław Sorys
 5. Bogusław Sambor

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny    plan pracy

 1. Maria Kucia – przewodnicząca komisji
 2. Ewa Chmielarz-Żwawa – wiceprzewodniczący komisji
 3. Adam Kwaśniak
 4. Karol Mróz
 5. Adrian Zaleśny

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Anna Lubowiecka – przewodnicząca komisji
 2. Jarosław Sorys
 3. Rafał Cichoński
 4. Jadwiga Dadej
 5. Piotr Duda

Komisja Statutowa

 1. Karol Mróz – przewodniczący komisji
 2. Maria Kądziołka
 3. Anna Lubowiecka

————————————————–

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     regulamin  pracy

 1. Pabian Renata – przewodnicząca
 2. Put Krystyna – z-ca przewodniczącej
 3. Michałowska Maria – sekretarz
 4. Baranek Bogdan
 5. Kamiński Paweł
 6. Kilian Jan
 7. Kłos Danuta
 8. Krawczyk Marek
 9. Wróbel Marcin

Społeczna Komisja Mieszkaniowa     regulamin  pracy

 1. Kramer Jadwiga – przewodnicząca
 2. Czapkowska Elżbieta
 3. Czyżycka-Paryło Bogusława
 4. Grodny Zdzisław
 5. Kądziołka Maria
 6. Klimek Mieczysława
 7. Kubas Józef
 8. Kucia Maria
 9. Ojczyk Krzysztof
 10. Skowron Marta
 11. Święch Rozalia
 12. Zydroń Wit